Vermaak GG

Database ID:

2286

Name:

Vermaak GG

Rank:

Artilleris

Service Years:

N/A

Name Register:

Grootboek van die Staatsartillerie Jun-Jul 1899

Badge Number:

637

Commentary:

Fort Daspoort

Notes:

N/A