van Assen

Database ID:

13323

Surname:

van Assen

First Names:

Jan Louis Antonie

Date of Birth:

11.12.1872

Residence 1899:

wewenaar

Last Officer Name:

N/A

Capture Date:

gekom. Okt 1899

Date of Death:

Bethlehem

Widow Veteran:

J.H. Naude

Latest Address:

F. Strauss

Branch:

Burger

Notes:

Julie 1901; Johs P. Theron, Bus 20 Kestell; J.G. Blignaut, Bethlehem; Kestell (blind en doof met ondertekenig van dokument); 19.8.1942