van Zyl

Database ID:

9523

Surname:

van Zyl

First Names:

Willem Johannes Jacobus

Date of Birth:

15.2.1872

Residence 1899:

Silikaatsnek, Pretoria

Last Officer Name:

Veldt Glass, Kmdt Erasmus en later Kmdt Coetzer van Warmbad, Genl Beyers en Genl Kemp

Capture Date:

gevang 12.2.1902 en na Bermuda gestuur

Date of Death:

28.11.1917

Widow Veteran:

Judith Maria van Zyl * Coetsee nou xx Fourie

Latest Address:

444 Louis Trichardtlaan, Mountain View, Pretoria

Branch:

Pretoria

Notes:

N/A