VAN WYK

Database ID:

3654

Surname:

VAN WYK

First Name:

Coert Nicolaas

Age:

30

Address:

Swarteskraal, Klein Marico

Commando:

Marico

Battle:

Wolmaransstad

Date:

14/02/1901

Buried:

N/A