Mei

Database ID:

46

Name:

Mei

Rank:

Manskap

Station

Belfast

Department:

Swart Polisie

Transfer:

Dronk aan diens 31 Jul 1896