Home  |  Visitor information  |  Contact us  |  Facilities  |  Vacancies  |  Tenders  |  Links     
 Anglo-Boer War Museum
An agency of the Department of Sports, Arts and Culture
 Museum  National Women's Memorial  Exhibitions  Collections  Research  Education  What's on

What's onBoek Bekendstelling / Book Launch / Qalo ya Buka

Boek Bekendstelling!

Die Museum is trots om ons eerste boek van ons NUWE kinderboek – reeks bekend te stel!

Kom tuimel terug in tyd saam met Jake en ontmoet vir Willem, Lydia en Charlie en leer oor hul ervaringe tydens die oorlog.

Die storie gaan met die hulp van Puppetrix vertel word!

Die boekie is in Afrikaans, Engels en Sesotho beskikbaar!

Datum: 3 Desember 2022
Tyd: 11:00 – Afrikaans
12:00 - Sesotho
Plek: Oorlogsmuseum Ouditorium
Koste: R10 by hek–
kinders onder 12 verniet!

Book Launch!

The Museum is proud to launch our first book in our NEW children's book series!

Come fall back in time with Jake and meet Willem, Lydia and Charlie and learn about their experiences during the war.

The story will be told with the help of Puppetrix!

The book is available in Afrikaans, English and Sesotho!

Date: 3 December 2022
Time: 11:00 – Afrikaans
12:00 - Sesotho
Location: War Museum Auditorium
Cost: R10 at gate–
children under 12 free!

Qalo ya Buka!

Musiamo o motlotlo ho qala buka ya rona eo e leng letoto la buka ya bana!

Kgutlela nakong ya morao le Jake mme o kopane le Willem, Lydia le Charlie mme o ithute ka boiphitlhelo nakong ya ntwa.

Pale e tla bolelwa ka thuso ya Puppetrix!

Buka e a fumaneha ka puo ya Afrikaans, English le Sesotho!

Letsatsi: 03 Tshitwe 2022
Nako: 11:00 Afrikaans
12:00 Sesotho
Tulo: War Museum Auditorium
Tefello: R10.00 hekeng
Bana ba tlase ho dilemo di 12 ke mahala!


Click to enlarge image
Click to enlarge image
Click to enlarge image
Posted: 2022/11/29 (08:50:06)


 Comments
Top of the page   Bookmark and Share    
Contact: museum@anglo-boer.co.za - (051) 447-3447 and (051) 447-0079
Copyright © 2017-2022 War Museum of the Boer Republics. All rights reserved