Mostert

Database ID:

9123

Surname:

Mostert

First Names:

Cornelis Servaas

Date of Birth:

5.6.1862

Residence 1899:

sedert 1887, Springs, Tvl

Last Officer Name:

Genl Hendrik Alberts en Genl Piet Viljoen van Heidelberg, Tvl

Capture Date:

Junie 1902

Date of Death:

N/A

Widow Veteran:

eerste vrouw dood op Benoni 1929, weer gehuwd op Stellenbosch met Mej. Holloway

Latest Address:

37 Herte Straat, Stellenbosch

Branch:

Standerton

Notes:

Kafferoorlog in 1896 Majato opstand in Zoutpansberg; Jameson Raid; V.K. Vryheidsoorlog 1899 - 1902' Korporaal tot Veg Generaal Duits Wes Opstand teen Maritz en Beyers; 1916 - 1918 in Oos Afrika, Transport en Post Kommandant met 3 van my seuns en 3 kleinse