Event

Event Title

New Youth Book Series

Event date

2022-12-08

Event description

𝐕𝐢𝐫 𝐝𝐢𝐞 𝐊𝐞𝐫𝐬𝐤𝐨𝐮𝐬!

Kersfees is om die draai en wat ‘n oulike geskenk sal ons nuwe jeugboekie nie wees nie!

Kweek so van vroeg nie net ‘n voorliefde vir die oorlog nie, maar ook vir lees, deur hierdie spesiale boekie as ‘n geskenk aan ‘n jonger geliefde te gee!

Kom lees saam oor die avonture van Jake wanneer hy terug tuimel in tyd en in ‘n Anglo-Boere (Suid-Afrikaanse) Oorlog konsentrasiekamp opeindig!

Hierdie publikasie-reeks stel die oorlog aan ons jonger maats bekend deur die ervaringe van kinders in die oorlog, wat in 5 boekies vervat sal word.

Jonk en oud sal die storie geniet, en dink net hoe lekker Mamma en Pappa, Oupa en Ouma en Boetie en Sussie kan saamlees en so pragtige familie herinneringe sal skep.

Die boekie is by die Oorlogsmuseum self te koop, maar kan ook aangekoop word en dan per koerier aangestuur word!

————————————————————————-

𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐨𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠!

Christmas is around the corner and what a cute gift our new children’s book would be!

Cultivate not only a love for the war, but also for reading from an early age, by giving this special book as a gift to a younger loved one!

Come and read about the adventures of Jake when he falls back in time and ends up in an Anglo-Boer (South African) War concentration camp!

This publication series introduces the war to our younger friends through the experiences of children in the war, which will be contained in 5 books.

Young and old will enjoy the story, and just think how much fun Mom and Dad, Grandpa and Grandma and Brother and Sister will have reading together and creating beautiful family memories.

The book is for sale at the War Museum itself but can also be purchased and then sent by courier!

————————————————————————–

𝐓𝐬𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐤𝐨 𝐲𝐚 𝐊𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐦𝐞!

Keresemese e se e le haufi mme buka ya rona e ntjha ya bana e ka ba mpho e ntle hakaakang!

Hlaolela e seng feela lerato la ntwa empa ho bala dilemong tse nyenyane, ka ho fana ka buka ena e ikgethileng e le mpho ho moratuwa a monyenyane!

Tloho o tlo bala ka boiphihlelo ba Jake ha a kgutlela morao nakong mme a qetella a le kampong ya mahlorisi Ntweng ya Manyesemane le Maburu (Aforika Borwa)!

Kgatiso ya letoto la buka ena e tsebisa ntwa ho metswalle ya rona e menyenyane ka boiphihlelo ba bana ntweng, eo e tla bang dibukeng tse 5.

Ba banyane la ba baholo batla thabela pale ena, mme nahana feela kamoo Mme le Ntate, Ntatemoholo le Nkgono le Abuti le Ausi batla balang hammoho mme ba etse mehopolo e metle ya lelapa.

Buka e a rekiswa Musiamong wa Ntwa, empa e ka rekwa mme ya romelwa ka tsamaiso ya courier.

Event registration

Posted: 2022-12-08 12:59:16

Thank you for joining us!

Thank you for registering for

New Youth Book Series

This Event will be held on the 2022-12-08

Need anything else? please contact us on:
051 447 3447 / 051 447 0079