Conradie HJ

Database ID:

7

Name:

Conradie HJ

Rank:

Sersant

Station

Barberton

Department:

Voet Polisie

Transfer:

Ontslaan op versoek 15 Sept 1896